Hoan nghênh theo dõi “Cơ sở tri thức về kinh nghiệm ứng phó dịch bệnh Covid-19 của Trung Quốc”
2020/03/25

   

    Hiện nay các cơ quan chức năng phía Trung Quốc đã công bố “Cơ sở tri thức về kinh nghiệm ứng phó dịch bệnh Covid-19 của Trung Quốc”, kịp thời chia sẻ phương án điều trị Covid-19 và kinh nghiệm phòng chống dịch Covid-19 của phía Trung Quốc. Hoan nghênh truy cập địa chỉ website bên dưới hoặc quét mã QR để nhận được những thông tin có liên quan.

    1. Website:

    https://covid19.alliancebrh.com

    2. Quét mã QR trên điện thoại: 

Bản quyền thuộc Tổng Lãnh sự quán nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Đà Nẵng
Địa chỉ: Lô 4-8 Trần Trọng Khiêm, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, Việt Nam
Địa chỉ email: chinaconsul_danang@mfa.gov.cn  Điện thoại: 0084-236-3987556  Fax: 0084-236-3987552