Tổng Lãnh sự Hy Tuệ hội kiến Tổng Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng Khamsene Phommaseng 
2017/09/08

 

        Ngày 8 tháng 9 năm 2017, Tổng Lãnh sự Hy Tuệ hội kiến với Tổng Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng Khamsene Phommaseng. Khamsene Phommaseng bày tỏ vui mừng đối với sự thành lập Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng, tin rằng điều này sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác giữa miền Trung Việt Nam và địa phương Trung Quốc trên các lĩnh vực thương mại, văn hóa, giáo dục, du lịch, sự đi lại giữa hai bên, vv..., đồng thời hy vọng tăng cường hợp tác với Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc.

 

Bản quyền thuộc Tổng Lãnh sự quán nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Đà Nẵng
Địa chỉ: Lô 4-8 Trần Trọng Khiêm, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, Việt Nam
Địa chỉ email: chinaconsul_danang@mfa.gov.cn  Điện thoại: 0084-236-3987556  Fax: 0084-236-3987552