Tổng Lãnh sự Hy Tuệ hội kiến Tổng Lãnh sự Nga tại Đà Nẵng Brovarets Andrei
2017/05/24

 

        Ngày 24 tháng 5 năm 2017, Tổng Lãnh sự Hy Tuệ đã đến chào Brovarets Andrei – Tổng Lãnh sự Nga tại Đà Nẵng. Andrei bày tỏ vui mừng về sự thành lập Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng, tin rằng dưới sự lãnh đạo của Tổng Lãnh sự Hy Tuệ, Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc sẽ hoàn thành công tác một cách tròn vẹn, đồng thời mong đợi thiết lập quan hệ hợp tác tốt đẹp với Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc.

 

Bản quyền thuộc Tổng Lãnh sự quán nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Đà Nẵng
Địa chỉ: Lô 4-8 Trần Trọng Khiêm, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, Việt Nam
Địa chỉ email: chinaconsul_danang@mfa.gov.cn  Điện thoại: 0084-236-3987556  Fax: 0084-236-3987552